شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

سخنرانی‌های استاد رائفی پور در دوره‌های معارف مهدویت

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 354 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 763 مگابایت / دریافت


استاد رائفی پور

شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 81 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 84 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 84 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 84 مگابایت / لینک کمکیمنبع : سایت مهدی موعود(عج)

همسنگران