طرح جذب خادمین امام زمان(عج)/مهدیه شهرستان آمل

طرح جذب خادمین امام زمان(عج)/مهدیه شهرستان آمل

طرح جذب خادمین امام زمان(عج)/مهدیه شهرستان آمل

به منظور استفاده از ظرفیت تمامی علاقمندان به مهدویت؛ بویژه برادران و خواهران جوان؛ نوجوان؛ دانش آموزان و دانشجویان . مهدیه شهرستان آمل دعوت به همکاری می نماید. لطفا برای پذیرش و عضویت به شماره ذیل در ساعت اداری اعلام بفرمایید.

44225333

09112202027

روابط عمومی مهدیه شهرستان آمل




همسنگران