آرامش در زندگی - استاد عالی (بخش هفتم) + متن

آرامش در زندگی - استاد عالی (بخش هفتم) + متن

آرامش در زندگی - استاد عالی (بخش هفتم) + متن

در این بخش هفتمین قسمت از بیانات معرفتی حجت الاسلام مسعود عالی را با موضوع «آرامش در زندگی» به مدت 38 دقیقه با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

خلاصه متن بخش هفتم : «آرامش در زندگی» / استاد عالی

یکی از مواردی که محبت و حسن ظن ما را نسبت به خدا بیشتر می کند و به تبع آن آرامش ما را در زندگی بیشتر می کند، دیدن نعمت های خدا و لطف هایی است که خداوند متعال در حق ما کرده است. خداوند در قرآن فرموده است: بندگان شاکر من کم هستند. ما باید تلاش کنیم تا با نگاه بهتری نعمت های اطراف مان را که خدا به ما داده ببینیم و نعمت های بیشتری را درک کنیم. تمام لحظات زندگی ما سرشار از نعمات هست ولی ما توجه نداریم. نعمات، الطاف و محبت خدا نسبت به ما هستند و انسان با دیدن نعمات حسن ظنش نسبت به خدا بیشتر می شود و شکرگزاری اش هم بیشتر می شود. دیدن نعمت های خدا یک لطافت روحی می خواهد.
رحمت صفت ذاتی خداست و اهل بیت هم مظهر رحمت الهی هستند، رحمت الهی هیچ جا قطع نمی شود و اهل بیت هم رحمت موصوله الهی هستند و هیچ جا رحمت شان قطع نمی شود. خدا سنّت و رسمش در قرآن بر این است که اگر کسی شکرگزار باشد خدا هم نعمت هایش را زیاد می کند. توصیه اهل بیت در روایات بر این است که در مسائل مالی و دنیوی خودتان را با افراد پایین تر از خودتان مقایسه کنید تا دچار حرص و طمع نشوید و در مسائل معنوی خودتان را با افراد بالاتر از خودتان مقایسه کنید تا دچار عجب و غرور نشوید. انسان اگر واقع بینانه بنگرد لحظه به لحظه زندگی اش سرشار از نعمت است و مهم این است که این نعمات را درک کند و بفهمد که خدا چقدر به او لطف داشته است و خود این باعث افزایش محبت نسبت به خدا می شود.

استاد عالی

آرامش در زندگی - استاد عالی (بخش هفتم)

منبع: سایت ضیاءالصالحین

همسنگران