آرامش در زندگی - استاد عالی (بخش هشتم) + متن

آرامش در زندگی - استاد عالی (بخش هشتم) + متن

آرامش در زندگی - استاد عالی (بخش هشتم) + متن

در این بخش هشتمین قسمت از بیانات معرفتی حجت الاسلام مسعود عالی را با موضوع «آرامش در زندگی» به مدت 38 دقیقه با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

خلاصه متن بخش هشتم : «آرامش در زندگی» / استاد عالی

انسان باید بتواند در بحران ها آرامش خودش را حفظ کند و روحش را به آرامش برساند. یکی از عوامل مهم و آرامش بخش برای انسان همنشینی با خداست، یعنی انسان باید اهل دعا و تضرع و ارتباط با خدا باشد. وقتی انسان اهل همنشینی با خدایی باشد که خودش منبع آرامش و سکینه است، طبیعتاً به آرامش قلبی می رسد.
اگر انسان با دعاها انس بگیرد به تدریج آرامش بر قلبش می آید. خدا منبع همه کمالات بی نهایت است و ما همه فقر محض هستیم، وقتی خلأ خودمان را به این منبع عرضه کنیم به اندازه فقرمان به ما عنایت می شود. هر کسی فقرش بیشتر باشد، دریافتی اش بیشتر است. ملاک رحمت عام خدا، فقر ماست و ملاک رحمت خاص خدا، اظهار فقر ماست. رحمت عام و رزق عام شامل همه موجودات می شود. ولی رزق خاص فقط شامل کسی می شود که فقرش را اظهار کند و از خدا طلب کند چون با این طلب کردن در واقع انسان دست خالی اش را بر در خانه خدا می آورد و خدا کسی را با دست خالی بر نمی گرداند.
ادعیه ای که از اهل بیت علیه السلام به ما رسیده همه موثق هستند و اگر کسی مأنوس با این ادعیه باشد تحت تربیت اهل بیت علیه السلام قرار می گیرد. فردی که ادعیه صحیفه سجادیه را می خواند، تحت تربیت امام سجاد علیه السلام قرار می گیرد چون کلام هر شخصی تجلی شخصیت اوست. انسان باید در عافیت و گرفتاری بر در خانه اهل بیت علیه السلام برود و اینطور نباشد که فقط در غم و غصه ها به سراغ اهل بیت علیه السلام برود. اصل هدف دعا این است که انسان با خدا صحبت کند نه اینکه خدا وسیله ای برای رفع حاجات باشد. وقتی که دعا را فقط برای حاجت بخوانیم و به عنوان وسیله ببینیم اگر به حاجت نرسیم دعا را کنار می گذاریم. انس گرفتن با ادعیه همنشینی با خداست و کسی که همنشین با خداست همیشه آرامش دارد.

استاد عالی

آرامش در زندگی - استاد عالی (بخش هشتم)

منبع: سایت ضیاءالصالحین

همسنگران