سیری در دعای ابوحمزه ثمالى (استاد فاطمی نیا)قسمت نهم

سیری در دعای ابوحمزه ثمالى (استاد فاطمی نیا)قسمت نهم

سیری در دعای ابوحمزه ثمالى (استاد فاطمی نیا)قسمت نهم

بیست و پنج برنامه (حدود15دقیقه ای) بصورت تصویری با عنوان نجوای عارفانه سحر ماه رمضان ۱۳۹۶ که سیری در دعای ابوحمزه ثمالی می باشد تقدیم شما می شود. ان شاالله مورد استفاده همراهان قرار گیرد.

آیت الله فاطمی نیا

سیری در دعای ابوحمزه ثمالى قسمت نهم

همسنگران