سیری در دعای ابوحمزه ثمالى (استاد فاطمی نیا)قسمت بیستم وچهارم

سیری در دعای ابوحمزه ثمالى (استاد فاطمی نیا)قسمت بیستم وچهارم

سیری در دعای ابوحمزه ثمالى (استاد فاطمی نیا)قسمت بیستم وچهارم

بیست و پنج برنامه (حدود15دقیقه ای) بصورت تصویری با عنوان نجوای عارفانه سحر ماه رمضان ۱۳۹۶ که سیری در دعای ابوحمزه ثمالی می باشد تقدیم شما می شود. ان شاالله مورد استفاده همراهان قرار گیرد.

آیت الله فاطمی نیا

سیری در دعای ابوحمزه ثمالى قسمت بیستم وچهارم

همسنگران