مجموعه درس های حکمت عملی/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های حکمت عملی/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های حکمت عملی/آیت الله یزدان پناه نیاکی

حکمت عملی دانشی است که پیش از اسلام و در یونان باستان توسط افلاطون و ارسطو تدوین شد. اما مواجهه اندیشگانی و تمدنی اسلام با غرب در این برهه تاریخی و ضرورت امتدادبخشی به حکمت اسلامی در عرصه ها و رشته های مختلف، نیاز به علم حکمت عملی را بیش از پیش کرده است. از این رو جناب استاد برای برطرف کردن این نیاز، این درس را آغاز کردند.

علم حکمت عملی، علمی است که وجود آن در نظام دانشی ضرورت بسیار دارد. این دانش از آن جهت اهمیت دارد که وقتی حکمت نظری بنیادهای اندیشه و علم را بنا نهاد، در فرایند امتداد و رساندن این مبانی به صحنه عمل، نیاز جدی به حکمت عملی است. حکمت عملی دانشی است که پیش از اسلام و در یونان باستان توسط افلاطون و ارسطو تدوین شد. متاسفانه آنگاه که این دانش وارد اسلام شد، به جز فارابی که جزء نخستین فیلسوفان مسلمان بود، فلاسفه دیگر چندان به این علم نپرداختند و به تدریج تمام عرصه حکمت اسلامی، به حکمت نظری اختصاص یافت. اما مواجهه اندیشگانی و تمدنی اسلام با غرب در این برهه تاریخی و ضرورت امتدادبخشی به حکمت اسلامی در عرصه ها و رشته های مختلف، نیاز به علم حکمت عملی را بیش از پیش کرده است. از این رو جناب استاد برای برطرف کردن این نیاز، این درس را آغاز کردند. جلسات ابتدایی این درس به بررسی اندیشه های سقراط و سپس به بررسی اندیشه های افلاطون در باب حکمت عملی گذشت. پس از آن نوبت به بررسی اندیشه های معلم اول ارسطو رسید که استاد با محوریت کتاب «اخلاق نیکوماخوس» ارسطو که مقدمه ای برا کتاب سیاست اوست، این درس را ادامه می دهند. جلسات این درس از ۱۰۰ جلسه عبور کرده است.

لازم به ذکر است مالکیت اثر برای مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات محفوظ می باشد و در راستای ترویج آثار حکمی و بنا به فرمایش حضرت استاد، این اثر به صورت رایگان عرضه می شود لذا هر گونه خرید و فروش اثر به صورت فیزیکی (لوح فشرده) و مجازی (در سایت ها و کانال ها) شرعاً جائز نمی باشد.


توجه: تدریس این درس از سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹شروع شده است. همچنین دروس سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به صورت ماهانه به روزرسانی می گردد.


برای دریافت صوت این درس به شکل قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

 

درس حکمت عملی (صوت ۱ تا ۱۰)

درس حکمت عملی (صوت ۱۱ تا ۲۰)

درس حکمت عملی (صوت ۲۱ تا ۳۰)

درس حکمت عملی (صوت ۳۱ تا ۴۰)

درس حکمت عملی (صوت ۴۱ تا ۵۰)

درس حکمت عملی (صوت ۵۱ تا ۶۰)

درس حکمت عملی (صوت ۶۱ تا ۷۰)

درس حکمت عملی (صوت ۷۱ تا ۸۰)

درس حکمت عملی (صوت ۸۱ تا ۹۰)

درس حکمت عملی (صوت ۹۱ تا ۱۰۰)

درس حکمت عملی (صوت ۱۰۱ تا ۱۱۰)

 

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران