مجموعه درس علم النفس صدرایی/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس علم النفس صدرایی/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس علم النفس صدرایی/آیت الله یزدان پناه نیاکی

فایل های سلسله جلسات درس علم النفس صدرایی توسط استاد سید یدالله یزدان پناه در حوزه فلسفه اسلامی

برای دریافت صوت این درس به شکل قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

 

کل صوت های علم النفس صدرایی

 

 

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران