شهید مدافع حرم حجت الاسلام محمد مهدی مالامیری

شهید مدافع حرم حجت الاسلام محمد مهدی مالامیری

شهید مدافع حرم حجت الاسلام محمد مهدی مالامیری

زندگینامه شهید

همسنگران