کلیپ سلام فرمانده 2

کلیپ سلام فرمانده 2

کلیپ سلام فرمانده 2

دریافت فیلم با کیفیت اصلی
عنوان: کلیپ سلام فرمانده2
حجم: 87.8 مگابایت
توضیحات: کلیپ سلام فرمانده2

متن سرود فرمانده سلام
جانا جانا مهدی زهرا
ای مولانا مهدی زهرا
متی ترانا مهدی زهرا
جانا جانا جانا جانا

✦ ── ✦ ── ✦── ✦ ── ✦

دل خوشی دنیای من
میدونی که چقدر دوست دارم ای آقای من
غصه ها بی معنی میشه
یعنی میای می بینمت یعنی میشه
یعنی میای می بینمت یعنی میشه

✦ ── ✦ ── ✦── ✦ ── ✦

فرمانده سلام فرمانده سلام
ای مهربون تر از مامان بابام
فرمانده سلام فرمانده سلام
کاری کن که بازم به چشمت بیام
فرمانده سلام فرمانده سلام
تو لشکر سید علی سرباز شمام
فرمانده سلام فرمانده سلام

✦ ── ✦ ── ✦── ✦ ── ✦

منتظرت بودم منتظرت هستم
آقای مهربون دستات بزار توی دستم
یک سال نیم که با تو یه عهدی رو بستم
پای تموم قول قرارم هستم

✦ ── ✦ ── ✦── ✦ ── ✦

فرمانده سلام فرمانده سلام
ای مهربون تر از مادر و بابام
کاری کن که بازم به چشم تو بیام
تو لشکر سید علی سرباز شمام

✦ ── ✦ ── ✦── ✦ ── ✦

من سربازتم من سربازتم
دیدی دنیا رو برات بهم زدم
من سربازتم من سربازتم
مثل شیخ احمد کافی فقط از تو دم زدم
من سربازتم من سربازتم
مثل میرزا کوچیک با نهضت تو دم زدم
من سربازتم من سربازتم
یه نگاهی کن از اون نگاهی که به حاج قاسم کردی
من سربازتم من سربازتم
این قدر برات دعا کردم میکنم که زود برگردی
من سربازتم من سربازتم
کلنا فداک یا فرمانده جانم فرمانده جانم مهدی

✦ ── ✦ ── ✦── ✦ ── ✦

فرمانده سلام فرمانده سلام
ای مهربون تر از مادر و بابام
فرمانده سلام فرمانده سلام
کاری کن که بازم به چشم تو بیام
فرمانده سلام فرمانده سلام
تو لشکر سید علی سرباز شمام

✦ ── ✦ ── ✦── ✦ ── ✦

قول میدم برات یار باشم
قول میدم یه عمار باشم

✦ ── ✦ ── ✦── ✦ ── ✦

قول میدم مثل آرمان علی وردی من پای کار باشم
قول میدم مثل حاج قاسم یه جان فدا بشم
قول میدم مثل سربازای گمنام توی دل تو جا بشم
مثل حاج همت محبوب خدا بشم

✦ ── ✦ ── ✦── ✦ ── ✦

میخوام همه تلاشمو بکنم دنیا صاحب الزمانی بشه
انقد اسمتو صدا میزنم تا اسمت جهانی بشه
سلام فرمانده

همسنگران